CBB65亚博登录页面​

CBB65亚博登录页面

CBB65

产品应用:

广泛应用于冰箱、空调、交流电动机、水泵、发电机、清洗机、家用电器、电子产品等的启动和运行。


产品特点:

该产品具有损耗小,内部升温小,绝缘电阻高,性能稳定,自愈性良好,耐电流冲击大,过载能力强。内部装有防爆装置,安全防护性能可靠。


执行标准:

GB/T3667.1-2005 IEC60252

技术参数

气候类别:40/85/21

额定电压: 250- 450V

两极测试电压: 2Un 2s

极壳测试电压:≥2200VAC 2s

容量偏差:±5% 

两极绝缘电阻:≥3000MΩUF20℃

极壳绝缘电阻:≥5000MΩ20UF℃

损耗角正切值:s0.002 (100Hz,20℃ )


产品外形尺寸:

容量
尺寸(mm)
尺寸(mm)
4uF
31.5x 51.5x 55
40x60
5uF
31.5x 51.5x 55
40x60
6uF
31.5x 51.5x 55
40x60
7uF
31.5x 51.5x 55
40x60
8uF
31.5x 51.5x 55
40x60
9uF
31.5x 51.5x 55
40x60
10uF
31.5x 51.5x 55
40x60
12uF
31.5x 51.5x 70
40x70
15uF
31.5x 51.5x 70
40x70
16uF
31.5x 51.5x 70
40x70
18uF
45x71x80
40x80
20uF
45x71x80
40x80
25uF
45x71x80
40x80
30uF
45x71x90
45x100
35uF
45x71x90
45x100
40uF
45x71x90
50x100
45uF
45x71x100
50x100
50uF
45x71x100
50x110
55uF
45x71x110
50x110
60uF
45x71x110
50x120
70uF
45x71x120
55x110
80uF
45x71x120
50x110
90uF
45x71x130
55x125
100uF
45x71x130
50x125
20+5uF
45x71x80
50x100
25+5uF
45x71x80
50x100
25+7.5uF
45x71x80
50x100
30+5uF
45x71x100
50x110
30+7.5uF
45x71x100
50x110
35+7.5uF
45x71x110
50x110
40+5uF
45x71x120
50x110
40+7.5uF
45x71x120
50x110
45+5uF
45x71x125
50x120
45+7.5uF
45x71x125
50x120
50+5uF
45x71x130
50x125
50+7.5uF
45x71x130
55x125
55+5uF
45x71x135
55x125
60+5uF
45x71x135
55x125


JM65-06
创建时间:2018-06-06 17:24
浏览量:0

网站导航

MENU

电话:0563-4301423

        0563-4307127

传真:0563-4308157
邮箱:admim@jmcapacitor.com

网址:www.jmdrq.com

地址:宁国市河沥溪工业开发区

   振宁路众益电子信息产业园9栋

联系方式

Contact information